87,302

Bofellesskap for eldre og funksjonshemmede med fast tilknyttet personell hele døgnet
Organisasjonsnummer
Navn/foretaksnavn
Registrert
Næringskode(r)

87,302

87,302

87,302

87,302

87,302

87,302

87,302

87,302

87,302

87,302

87,302

87,302

87,302

87,302

87,302

87,302

87,302

87,302

87,302

87,302

87,302

87,302

87,302

87,302

87,302

87,302

87,302

87,302

87,302

87,302

1