87,202

Omsorgsinstitusjoner for rusmiddelmisbrukere
Organisasjonsnummer
Navn/foretaksnavn
Registrert
Næringskode(r)

87,202

87,202

87,202

87,202

87,202

87,202

87,202

87,202

87,202

87,202

87,202

87,202

87,202

87,202

87,202

87,202

87,202

87,202

87,202

87,202

87,202

87,202

87,202

87,202

87,202

87,202

87,202

87,202

87,202

87,202

87,202

87,202

87,202

87,202

87,202

87,202

87,202

1