85,422

Undervisning ved vitenskapelige høgskoler
Organisasjonsnummer
Navn/foretaksnavn
Registrert
Næringskode(r)

85,422

85,422

85,422

85,422

85,422

85,422

85,422

85,422

85,422

85,422

85,422

85,422

85,422

85,422

85,422

85,422

85,422

85,422

85,422

85,422

85,422

85,422

85,422

85,422

85,422

85,422

85,422

85,422

85,422

85,422

1