84,3

Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
Organisasjonsnummer
Navn/foretaksnavn
Registrert
Næringskode(r)
1