84,22

Forsvar
Organisasjonsnummer
Navn/foretaksnavn
Registrert
Næringskode(r)

84,22

84,22

84,22

84,22

84,22

84,22

84,22

84,22

84,22

84,22

84,22

84,22

84,22

84,22

84,22

84,22

84,22

84,22

84,22

84,22

84,22

84,22

84,22

84,22

84,22

84,22

84,22

84,22

84,22

84,22

84,22

84,22

84,22

84,22

1