8,99

Annen bryting og utvinning ikke nevnt annet sted
Organisasjonsnummer
Navn/foretaksnavn
Registrert
Næringskode(r)

8,99

8,99

8,99

8,99

8,99

8,99

8,99

8,99

8,99

8,99

8,99

8,99

8,99

8,99

8,99

8,99

8,99

8,99

8,99

8,99

8,99

8,99

8,99

8,99

8,99

8,99

8,99

8,99

8,99

8,99

1