77,22

Utleie av videofilm, DVD og lignende
Organisasjonsnummer
Navn/foretaksnavn
Registrert
Næringskode(r)

77,22

77,22

77,22

77,22

77,22

77,22

77,22

77,22

77,22

77,22

77,22

77,22

77,22

77,22

77,22

77,22

77,22

77,22

77,22

77,22

77,22

77,22

77,22

77,22

77,22

77,22

77,22

1