7,21

Bryting av uran- og thoriummalm
Organisasjonsnummer
Navn/foretaksnavn
Registrert
Næringskode(r)