65,2

Gjenforsikring
Organisasjonsnummer
Navn/foretaksnavn
Registrert
Næringskode(r)