64,11

Sentralbankvirksomhet
Organisasjonsnummer
Navn/foretaksnavn
Registrert
Næringskode(r)
1