51,22

Romfart
Organisasjonsnummer
Navn/foretaksnavn
Registrert
Næringskode(r)
1