50,3

Passasjertransport på elver og innsjøer
Organisasjonsnummer
Navn/foretaksnavn
Registrert
Næringskode(r)

50,3

50,3

50,3

50,3

50,3

50,3

50,3

50,3

50,3

50,3

50,3

50,3

50,3

50,3

50,3

50,3

50,3

50,3

50,3

50,3

50,3

50,3

50,3

50,3

50,3

50,3

50,3

50,3

50,3

50,3

50,3

50,3

50,3

50,3

50,3

50,3

50,3

1