46,23

Engroshandel med levende dyr
Organisasjonsnummer
Navn/foretaksnavn
Registrert
Næringskode(r)

46,23

46,23

46,23

46,23

46,23

46,23

46,23

46,23

46,23

46,23

46,23

46,23

46,23

46,23

46,23

46,23

46,23

46,23

46,23

46,23

46,23

46,23

46,23

46,23

46,23

46,23

46,23

46,23

46,23

46,23

46,23

46,23

46,23

46,23

46,23

46,23

46,23

46,23

46,23

46,23

1