46,11

Agenturhandel med jordbruksråvarer, levende dyr, tekstilråvarer og innsatsvarer
1