35,22

Distribusjon av gass gjennom ledningsnett
1