35,12

Overføring av elektrisitet
Organisasjonsnummer
Navn/foretaksnavn
Registrert
Næringskode(r)
1