35,114

Produksjon av elektrisitet fra naturgass
1