33,17

Reparasjon og vedlikehold av andre transportmidler
Organisasjonsnummer
Navn/foretaksnavn
Registrert
Næringskode(r)

33,17

33,17

33,17

33,17

33,17

33,17

33,17

33,17

33,17

33,17

33,17

33,17

33,17

33,17

33,17

33,17

33,17

33,17

33,17

33,17

33,17

33,17

33,17

33,17

33,17

33,17

33,17

33,17

33,17

33,17

33,17

33,17

33,17

33,17

33,17

33,17

33,17

33,17

33,17

33,17

33,17

33,17

33,17

1