30,3

Produksjon av luftfartøyer og romfartøyer og lignende utstyr
1