30,2

Produksjon av lokomotiver og annet rullende materiell til jernbane og sporvei
1