30,116

Innrednings- og installasjonsarbeid utført på borerigger og moduler
Organisasjonsnummer
Navn/foretaksnavn
Registrert
Næringskode(r)

30,116

30,116

30,116

30,116

30,116

30,116

30,116

30,116

30,116

30,116

30,116

30,116

30,116

30,116

30,116

30,116

30,116

30,116

30,116

30,116

30,116

30,116

30,116

30,116

30,116

30,116

30,116

30,116

30,116

30,116

30,116

30,116

30,116

30,116

30,116

30,116

30,116

30,116

30,116

30,116

30,116

30,116

30,116

30,116

30,116

1