3,221

Produksjon av matfisk og skalldyr i ferskvannsbasert fiskeoppdrett
Organisasjonsnummer
Navn/foretaksnavn
Registrert
Næringskode(r)

3,221

3,221

3,221

3,221

3,221

3,221

3,221

3,221

3,221

3,221

3,221

3,221

3,221

3,221

3,221

3,221

3,221

3,221

3,221

3,221

3,221

3,221

3,221

3,221

3,221

3,221

3,221

3,221

3,221

3,221

3,221

3,221

3,221

3,221

3,221

3,221

1