28,94

Produksjon av maskiner og utstyr til tekstil-, konfeksjons- og lærvare industri
1