28,41

Produksjon av maskinverktøy til metallbearbeiding
Organisasjonsnummer
Navn/foretaksnavn
Registrert
Næringskode(r)

28,41

28,41

28,41

28,41

28,41

28,41

28,41

28,41

28,41

28,41

28,41

28,41

28,41

28,41

28,41

28,41

28,41

28,41

28,41

28,41

28,41

28,41

28,41

28,41

28,41

28,41

28,41

28,41

28,41

28,41

28,41

28,41

1