28,15

Produksjon av lagre, gir, tannhjulsutvekslinger og andre innretninger for kraftoverføring
1