27,52

Produksjon av ikke-elektriske husholdningsmaskiner og -apparater
Organisasjonsnummer
Navn/foretaksnavn
Registrert
Næringskode(r)

27,52

27,52

27,52

27,52

27,52

27,52

27,52

27,52

27,52

27,52

27,52

27,52

27,52

27,52

27,52

27,52

27,52

27,52

27,52

27,52

27,52

27,52

27,52

27,52

27,52

27,52

1