26,7

Produksjon av optiske instrumenter og fotografisk utstyr
Organisasjonsnummer
Navn/foretaksnavn
Registrert
Næringskode(r)

26,7

26,7

26,7

26,7

26,7

26,7

26,7

26,7

26,7

26,7

26,7

26,7

26,7

26,7

26,7

26,7

26,7

26,7

26,7

26,7

26,7

26,7

26,7

26,7

26,7

26,7

26,7

26,7

26,7

26,7

26,7

26,7

26,7

26,7

1