26,6

Produksjon av strålingsutstyr, elektromedisinsk- og elektroterapeutisk utstyr
1