25,71

Produksjon av kjøkkenredskaper og skjære- og klipperedskaper
Organisasjonsnummer
Navn/foretaksnavn
Registrert
Næringskode(r)

25,71

25,71

25,71

25,71

25,71

25,71

25,71

25,71

25,71

25,71

25,71

25,71

25,71

25,71

25,71

25,71

25,71

25,71

25,71

25,71

25,71

25,71

25,71

25,71

25,71

25,71

25,71

25,71

25,71

25,71

25,71

25,71

25,71

25,71

1