25,3

Produksjon av dampkjeler, unntatt kjeler til sentralvarmeanlegg
1