25,29

Produksjon av andre tanker, cisterner og beholdere av metall
Organisasjonsnummer
Navn/foretaksnavn
Registrert
Næringskode(r)

25,29

25,29

25,29

25,29

25,29

25,29

25,29

25,29

25,29

25,29

25,29

25,29

25,29

25,29

25,29

25,29

25,29

25,29

25,29

25,29

25,29

25,29

25,29

25,29

25,29

25,29

25,29

25,29

25,29

25,29

25,29

25,29

25,29

25,29

25,29

25,29

1