24,46

Produksjon av kjernebrensel
Organisasjonsnummer
Navn/foretaksnavn
Registrert
Næringskode(r)