24,44

Produksjon av kobber
Organisasjonsnummer
Navn/foretaksnavn
Registrert
Næringskode(r)