23,99

Produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter ikke nevnt annet sted
Organisasjonsnummer
Navn/foretaksnavn
Registrert
Næringskode(r)

23,99

23,99

23,99

23,99

23,99

23,99

23,99

23,99

23,99

23,99

23,99

23,99

23,99

23,99

23,99

23,99

23,99

23,99

23,99

23,99

23,99

23,99

23,99

23,99

23,99

23,99

23,99

23,99

23,99

23,99

23,99

23,99

23,99

23,99

23,99

23,99

23,99

1