23,69

Produksjon av betong-, sement- og gipsprodukter ellers
Organisasjonsnummer
Navn/foretaksnavn
Registrert
Næringskode(r)

23,69

23,69

23,69

23,69

23,69

23,69

23,69

23,69

23,69

23,69

23,69

23,69

23,69

23,69

23,69

23,69

23,69

23,69

23,69

23,69

23,69

23,69

23,69

23,69

23,69

23,69

23,69

23,69

23,69

23,69

23,69

1