23,43

Produksjon av isolatorer og isoleringsdeler av keramisk materiale
1