23,32

Produksjon av murstein, teglstein og andre byggevarer av brent leire
1