23,14

Produksjon av glassfibrer
Organisasjonsnummer
Navn/foretaksnavn
Registrert
Næringskode(r)
1