22,11

Produksjon av gummidekk og slanger til gummidekk, og regummiering og vulkanisering av gummidekk
1