20,6

Produksjon av kunstfibrer
Organisasjonsnummer
Navn/foretaksnavn
Registrert
Næringskode(r)