20,3

Produksjon av maling og lakk, trykkfarger og tetningsmidler
Organisasjonsnummer
Navn/foretaksnavn
Registrert
Næringskode(r)

20,3

20,3

20,3

20,3

20,3

20,3

20,3

20,3

20,3

20,3

20,3

20,3

20,3

20,3

20,3

20,3

20,3

20,3

20,3

20,3

20,3

20,3

20,3

20,3

20,3

20,3

20,3

20,3

20,3

20,3

20,3

20,3

20,3

20,3

20,3

20,3

20,3

20,3

20,3

20,3

20,3

20,3

20,3

20,3

20,3

20,3

1