20,2

Produksjon av plantevern- og skadedyrmidler og andre landbrukskjemiske produkter
1