20,15

Produksjon av gjødsel, nitrogenforbindelser og vekstjord
Organisasjonsnummer
Navn/foretaksnavn
Registrert
Næringskode(r)

20,15

20,15

20,15

20,15

20,15

20,15

20,15

20,15

20,15

20,15

20,15

20,15

20,15

20,15

20,15

20,15

20,15

20,15

20,15

20,15

20,15

20,15

20,15

20,15

20,15

20,15

20,15

20,15

20,15

20,15

20,15

20,15

20,15

20,15

20,15

20,15

20,15

1