20,14

Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer
1