20,13

Produksjon av andre uorganiske kjemikalier
Organisasjonsnummer
Navn/foretaksnavn
Registrert
Næringskode(r)

20,13

20,13

20,13

20,13

20,13

20,13

20,13

20,13

20,13

20,13

20,13

20,13

20,13

20,13

20,13

20,13

20,13

20,13

20,13

20,13

20,13

20,13

20,13

20,13

20,13

20,13

20,13

20,13

20,13

20,13

20,13

20,13

20,13

20,13

20,13

1