19,2

Produksjon av raffinerte petroleumsprodukter
Organisasjonsnummer
Navn/foretaksnavn
Registrert
Næringskode(r)

19,2

19,2

19,2

19,2

19,2

19,2

19,2

19,2

19,2

19,2

19,2

19,2

19,2

19,2

19,2

19,2

19,2

19,2

19,2

19,2

19,2

19,2

19,2

19,2

19,2

19,2

19,2

19,2

19,2

19,2

19,2

19,2

19,2

19,2

1