19,1

Produksjon av kullprodukter
Organisasjonsnummer
Navn/foretaksnavn
Registrert
Næringskode(r)
1