17,29

Produksjon av varer av papir og papp ellers
Organisasjonsnummer
Navn/foretaksnavn
Registrert
Næringskode(r)

17,29

17,29

17,29

17,29

17,29

17,29

17,29

17,29

17,29

17,29

17,29

17,29

17,29

17,29

17,29

17,29

17,29

17,29

17,29

17,29

17,29

17,29

17,29

17,29

17,29

17,29

17,29

17,29

17,29

17,29

17,29

17,29

17,29

17,29

1