15,11

Beredning av lær, og beredning og farging av pelsskinn
Organisasjonsnummer
Navn/foretaksnavn
Registrert
Næringskode(r)

15,11

15,11

15,11

15,11

15,11

15,11

15,11

15,11

15,11

15,11

15,11

15,11

15,11

15,11

15,11

15,11

15,11

15,11

15,11

15,11

15,11

15,11

15,11

15,11

15,11

15,11

15,11

15,11

15,11

15,11

1