14,11

Produksjon av klær av lær
Organisasjonsnummer
Navn/foretaksnavn
Registrert
Næringskode(r)

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

14,11

1